Tuomas Petri Heimonpoika Oikeasti tahtoisin vain kasvattaa saniaisia

Vastine viime aikojen virheelliseen keskusteluun gender-ideologiasta

Gender-ideologiasta on ollut paljon puhetta jota on värittänyt gender-ideologian väärintulkitseminen. Se pyritään esittämään mielestäni mahdollisimman radikaalina aatteena joka kieltää sukupuolisuuden ja toisi esille teoriaa sukupuolesta sosiaalisena konstruktiona. Gender-ideologiaa onkin keskusteluissa nostettu näkösälle aatteena joka romuttaisi perinteisen käsityksen kaksijakoisesta sukupuolesta.

 

Todellisuudessa gender-ideologia ei vastaa juuri olenkaan siitä käytyä keskustelua. Gender-ideologialla tarkoitetaan sosiologiassa ja sukupuolentutkimuksessa asenteita miehen ja naisen (sukupuoli)rooleja, oikeuksia ja soveliaita yhteiskunnallisia rooleja ja asemia kohtaan (Kroska & Elman, Gender Ideology Discrepancies: Exploring a Control Model of Gender Ideology Change, sivu 3). Toisin sanoen gender-ideologia viittaa siis nimenomaan sukupuolirooleihin, eikä niinkään sukupuolisuuteen.

 

Gender-ideologia käsittää kaikki sukupuolirooleihin liittyvät odotukset (käytännössä sukupuolirooleja voidaan pitää ideologioina, aatekonstruktioina) ja siksi voidaankin puhua gender-ideologioista useista eri näkökulmista, kuten esimerkiksi konservatiivisesta, liberaalista ja perinteisestä (Blackwell Reference Online). Joidenkin mukaan gender-ideologialla voidaan viitata myös yhteiskunnallisiin uskomuksiin ja ajatuksin jotka oikeuttaisivat sukupuolten välistä yhteiskunnallista epätasa-arvoisuutta (Sociology guide). Perinteinen gender-ideologia korostaa perinteisiä ja konservatiivisia sukupuolirooleja, joita osa tutkijoista pitää yhteiskunnallisen epätasa-arvon ajamisen instrumentteina (kuten Ungaretti & Etchezahar toteavat). Perinteinen gender-ideologia korostaa myös miehen ja naisen sukupuoliroolien eriäväisyyttä johon perinteistä gender-ideologiaan kohdistuva kritiikki vetoaa väittäessään perinteisten ja konservatiivisten sukupuoliroolien eriarvoistavan sukupuolia yhteiskunnassa. Kriitikkojen mukaan perinteiset sukupuoliroolit aiheuttavat yhteiskunnallista eriarvoistumista asettamalla sukupuolille erilaisia rooleja: siinä missä miehen odotetaan elättävän perheensä naiselta odotetaan perheen kasvattamista. Tämä johtaisi heidän mukaansa esimerkiksi naisten muun muassa taloudelliseen riippuvaisuteen miehestään ja aiheuttaisi eriarvoistumista.

Silti tieteellisissä yhteisöissä käydään debattia siitä, ovatko sukupuoliroolit luonnollisia ja biologisia ilmiöitä tai biologiasta johtuvia vai ovatko ne sosiaalisia konstruktioita.

 

Gender-ideologia ei myöskään ole mikään sukupuolineutraalin käsityksen tai sukupuolisensitiivisyyden airut. Sukupuolineutraali käsitys sukupuolirooleista on vain yksi gender-ideologia, suhtautuminen sukupuolirooleihin. Gender-ideologiaa on virheellisesti esitetty sukupuolineutraaliuden airuena, vaikka todellisuudessa sukupuoliroolien vastustamisen vastustaminenkin on oma gender-ideologinen käsityksensä.

Gender-ideologia ei myöskään varsinaisesti ota kantaa sukupuoleen ilmiönä, kuten keskusteluissa on annettu ymmärtää, vaan keskittyy ottamaan kantaa sukupuolten rooleihin ja tätä kautta sukupuolten yhteiskunnalliseen asemaan ja merkitykseen. Gender-ideologia ei myöskään pyri kumoamaan kaksijakoista ajattelua sukupuolesta, eikä pyri ottamaan kantaa onko sukupuoli luonnollinen ilmiö vai sosiaalinen konstruktio toisin kuten keskusteluissa on annettu ymmärtää. Vastoin keskusteluissa vallitsevaa yleistä käsitystä gender-ideologia ei myöskään ota kantaa sukupuolten moninaisuuteen tai transsukupuolisuuteen. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Hyvä selvennys!
"Rooli" sana on otettu käyttöön nimenomaan tarkoittamaan normeilla mallinettua käytöstä eli siis sosiaalista konstruktiota.
Nykyisin rooli-sana käytetään arkikielessä täysin holtittomasti synonyyminä mille tahnsa toiminnalle tai funktiolle.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Loistava kirjoitus! Sitä tässä vaan miettii, keneltä se on pois, jos joku hieman hämmentää perinteistä sukupuolten rooliasetelmaa. Oman kokemukseni mukaan hyvän itsetunnon omaava ihminen ei häiriinny, jos joutuu tekemään tuttavuutta uuden ilmiön kanssa.

Gender-ideologian vastustajat tuovat mieleen työmarkkinajärjestöistä AKT:n: "Eikäy, eikäy, eikäy...." Mitään järjellistä syytä vastustaa ei ole, mutta kunhan nyt vastustetaan vastustamisen takia!

Jukka Mäkinen

Omaan napaansa tuijottavien kapeakatseisten seksuaalivähemmistöjen voisi olla hyvä avartaa tietoisuuttaan, sillä gender on myös jotain muutakin.

Ihan oikeasti kaunista ja positiivista.
https://www.youtube.com/watch?v=QEFzMI_R9-0

Hyvää Joulua kaikille.

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

Sex ja gender -erottelu, suomeksi yleensä biologisen ja sosiaalisen sukupuolen erottaminen toisistaan, on feministisen teorian saavutus ja eräänlainen perusta.

20 vuotta sitten naisten asemaa käsitelleessä YK:n Pekingin kokouksessa käytiin kiivasta kamppailua gender –käsitteestä. Vatikaani vastusti käsitettä, jota feministiset kansalaisjärjestöt puolustivat sillä perusteella, että se ilmaisee naisten ja miesten roolien ja yhteiskunnallisten asemien olevan sosiaalisesta rakentuneita:

“The meaning of the word “gender” has evolved as differentiated from the word “sex” to express the reality that women’s and men’s roles and status are socially constructed and subject to change. In the present context, “gender” recognizes the multiple roles that females fill through our life cycles, the diversity of our needs, concerns, abilities, life experiences and aspirations . . . the concept of “gender” is embedded in contemporary social, political and legal discourse.” (Report of the Informal Contact Group on Gender, July 7, 1995; sit. Judith Butler 2004, 182.)

Keskustelussa vallitsee sellainen poliittinen epäjohdonmukaisuus, että konservatiivinen Vatikaani ja toisaalta ei-konservatiivinen queer-teoria vastustavat gender-käsitettä täysin vastakkaisin perustein: Vatikaani haluaa eroon gender-käsitteestä palauttaakseen (biologisen) sukupuolen valta-asemaan kun queer-teoria taas (osittain) haluaisi eroon gender-käsitteestä asettaakseen seksin (sanan arkikielisessä merkityksessä) ja seksuaalisuuden etusijalle:

“The Vatican seeks to undo gender in an effort to rehabilitate sex, but method-oriented queer theory seeks to undo gender in an effort to foreground sexuality.” (Butler 2004,Undoing Gender, 184; http://api.rue89.nouvelobs.com/sites/news/files/as...)

Suomessa feministit taas sotkevat muutenkin vaikeatajuista diskurssia kääntämällä seksin (sanan arkikielisessä merkityksessä)sukupuoleksi, jolloin tulos saattaa olla täysin käsittämätön.

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho

Sanan "sex" monimerkityksellisyys suomennettaessa se englannista on kyllä omiaan aiheuttamaan hämminkiä (englanninkielistä kirjallisuutta lukiessa voi tuon sanan kanssa tulla joskus ihan hätä, kun välttämättä kontekstistakaan ei saa selville mitä sillä tarkoitetaan). Omasta mielestäni juuri tällaisten seikkojen takia asiantuntijoiden tulisi vastata entistä enemmän teosten suomentamisesta ja käännösten vertaisarviointia tulisi vahventaa.

Toisaalta hämmentävää on myös se, että miksi suomessa puhutaan "gender-ideologiasta" (käytin tätä termiä jotta tekstin yhteys viimeaikaiseen keskusteluun säilyy) kun kyseessä on kuitenkin sukupuolirooli tai sukupuolirooleja koskeva ideologia.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

"Suomessa feministit taas sotkevat muutenkin vaikeatajuista diskurssia kääntämällä seksin (sanan arkikielisessä merkityksessä)sukupuoleksi, jolloin tulos saattaa olla täysin käsittämätön."

Kuka feministi näin on tehnyt? Itse feministinä en ole koskaan harrastanut sukupuolta, seksiä kylläkin.

Päinvastoin useimmat feministit mun nähdäkseni pyrkivät muistuttamaan, että seksuaalisuus ja sukupuolisuus ovat eri asioita. On oikein puhua seksuaalisesta suuntautumisesta (ei "sukupuolisesta"), on syytä muistaa että seksuaalivähemmistöt on eri asia kuin sukupuolivähemmistöt, jne.

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho

Tässä tarkoitettiin sanan "sex" kaksoismerkitystä suomen ja englannin kielissä: toisaalta se tarkoittaa sukupuolta ja toisaalta seksiä, jolloin seksiä käsittelevä teksti voi kääntyä sukupuolta käsitteleväksi tekstiksi ja toisin päin.

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho

Lisätäkseni, käsite "sukupuolinen suuntautuminen" on mielestäni virheellinen, totta, vaikka sitä käytetään esimerkiksi Suomen laissa. Tämä on kuitenkin uskoakseni virheellinen käännös sanasta "sexual", sukupuolinen (ja seksuaalinen). Mielestäni jälleen mainio esimerkki seksi/sukupuoli -sanan haasteellisesta käännettävyydestä.

Toimituksen poiminnat